duminică, 27 februarie 2011

DESPRE ÎNCREDEREA ÎN ARMATĂ

Un recent sondaj de opinie constată că a scăzut încrederea populaţiei în armata ţării. Agenţiile de presă consemnează evenimentul. Imediat, “analişti” pricepuţi la toate descoperă motivul. Odată găsită cauza, jurnaliştii o aruncă pe multiplele canale mass-media pentru ca noi, cetăţenii, să ne dumirim. Şi aflăm, unii cu surprindere, că încrederea populaţiei în armată a scăzut deoarece pensionarii militari au ieşit în stradă protestând împotriva scăderii pensiilor militare.

Asocierea dintre protestul miltarilor în rezervă şi reducerea încrederii în armată este atât de stupidă, încât nu mă pot opri să nu constat că în România postdecembristă manipularea maselor a devenit un demers perpetuu. Adevărul este ascuns cotidian şi cu un tot mai desăvârşit meşteşug. Se minte din interes partinic, din interes economic, de imagine, de impact social, din motive electorale, din prostie ori din prea multă deştăptăciune, de amorul artei ori numai pentru a fi în pas cu moda. Aproape orice se întâmplă sau urmează a se produce devine temei pentru înşelăciune. Eforturile pentru ascunderea adevărului sunt atât de mari, încât dusul cu vorba pare a se fi transformat pentru unii într-o meserie extrem de profitabilă. Viaţa lor este consacrată minciunii şi din minciună se hrănesc.

Dar să revenim la adevăr. Încrederea în armată a scăzut dramatic ca urmare a unor acţiuni guvernamentale repetate, menite decridibilizării instituţiei militare. Unele deloc întâmplătoare, altele comise din prostie, incompetenţă, tembelism ori slugărnicie.

Românii nu mai au încredere în armată deoarece simt că ea nu-i mai reprezintă. Ea pare a fi devenit o instituţie care formează mercenari şi care nu mai cultivă, aşa cum o făcuse în mod tradiţional, sentimente asimilate moralităţii, corectitudinii, bărbăţiei, sacrificiului suprem ori dragostei de ţară. Modul în care este prezentată oficial, zi de zi, le arată o armată care a încetat a mai fi formatoare de caractere. O percep ca altceva, cu totul diferit de instituţia aproape sfântă care marca trecerea fiecărui tânăr de la adolescenţă la bărbăţie, pregătindu-l pentru viaţă.

Încrederea scade pentru că armata nu mai este privită ca fiind deasupra disputelor şi a intereselor politice, dedicată doar naţiunii şi crezurilor sale fundamentale.

Cetăţeanul a văzut cum, în mod indecent, apar peste noapte sute de generali. Avansaţi pe criterii pur politice. Este martor la inventarea unei elite militare lipsite de autenticitate, plămădită înafara cazărmii, respinsă şi desconsiderată de adevăraţii militari. Astăzi, ei, falşii , inundă fără de ruşine realitatea publică românească afişându-şi uniforme, grade şi decoraţii nemeritate.

Omul de rând este indignat văzând că armata este condusă de o ceată de parveniţi politic, fără o pregătire temeinică, lipsiţi de simţ patriotic şi dragoste faţă de soldat. El îşi schimbă părerea despre militari când vede ofiţeri minţind în numele unor interese de partid. Este decepţionat atunci când descoperă arivism, corupţie, minciună şi decădere morală în interiorul organismului militar pe care îl ştia integru.

Cetăţeanul resimte din plin ofensiva guvernamentală destinată umilirii şi decredibilizării militarului român. Răspunde în felul său, retrăgându-şi încrederea, la străduinţa politică de a transforma militarul de carieră într-un leneş, într-un profitor şi un netrebuincios apendice social.

Reducerea încrederii în armată exprimă îndoiala în raport cu potenţialul de voinţă şi cu dreapta ierarhie a oamenilor în uniformă. Cum ar putea fi altfel când politicieni aflaţi la putere îndeamnă la nerespectarea gradelor militare, legiferează transformarea în civili a militarilor în rezervă, promulgă desfiinţarea pensiei militare de stat, consfinţesc prin legi salariale uniformiste schimbarea soldei în salariu şi prefacerea soldatului într-un funcţionar?

Cum să nu scadă încrederea în armată când celebri formatori de opinie afirmă necontenit de pe sticla televizoarelor că armata reprezintă doar o povară pentru ţară? Că, în caz de nevoie, ţara ne va fi apărată de soldaţii altor ţări, mai apropiate sau mai depărtate? Cum să se mai păstreze încrederea în armată când înzestrarea cea mai modernă pentru trupele noastre este şi se preconizează a fi tehnica militară pe care alţii o aruncă la gunoi?

Cum să se mai menţină încrederea în omul aflat în serviciul ţării când acesta este tratat ca un asistat social, când solda sa creşte sau scade după cum ies sau nu socotelile unui ministru al finanţelor rătăcit într-o funcţie mult sub posibilităţile sale intelectuale, când bugetul armatei a devenit terenul de joacă şi de experiment al unui prim-ministru ostil instituţiei militare, lipsit de simţul istoriei şi secondat de un ministru al apărării servil şi parvenit?

Şi, poate nu în ultimă instanţă, cum să nu se reducă încrederea în armată când cetăţeanul vede cum o instituţie atât de importantă este distrusă sistematic fără ca reprezentanţii săi să o apere. Fără ca personalităţi recunoscute ale armatei să ia atitudine, să lupte cu arme legale pentru stabilitatea acestei instituţii fundamentale şi păstrarea prestigiului militarului român?

După cum vedeţi, protestul pensionarilor militari devine cauza scăderii încrederii în armată doar pentru aceia care nu cunosc adevărul ori nu doresc ca acest adevăr să devină public. Imensa presiune care se exercită asupra Armatei Române durează de aproape cincisprezece ani şi a erodat încet, dar sigur, fiinţa instituţiei militare. Şi imaginea sa. A generat valuri de nemulţumire mută în rândul militarilor activi, a determinat disperarea şi furia manifestată public a militarilor în rezervă.

Efectele viitoare ale unei astfel de politici nu sunt dificil de imaginat. Sunt însă, în mod sigur, aproape imposibil de reparat. Personal, nu pot decât să sper că ţara nu va fi pusă în situaţia de a “beneficia” de rezultatele acestei politici. Pentru că, în caz contrar, este puţin probabil să mai supravieţuiască vinovaţii de azi. Ori cei care ar fi trebuit să-i tragă la răspundere. Şi, probabil, nici România nu ar rămâne aşa cum o ştim.

TeoPal

marți, 22 februarie 2011

FOARTE URGENT

Rugăm pe toţi membrii de sindicat:

1- care au depus documentele de la pasul 1a în instanţă, să se prezinte la sediul filialei în data de 23, 24 şi 25 între orele 1100-1330 , în vederea semnării tabelelor pentru împuternicirea avocatului în a susţine cauza acestora în instanţă de judecată;

2- care la pasul 1b au la dosar doar o singură copie după contestaţie să mai aducă încă 2 exemplare pe care să se specifice „conform cu originalul” şi semnătura;

3- care au primit răspuns de la comisiile de contestaţii, la contestaţiile depuse, să aducă de urgenţă la sediul filialei 3 copii după răspunsul primit şi 3 copii (faţă-verso) a plicului în care a sosit acesta specificând pe fiecare în parte „conform cu originalul” şi semnătura.

vineri, 18 februarie 2011

URGENT

Rugăm pe cei care au acces şi citesc această postare să aducă la cunoştinţa tuturor celor care ar putea fi în cauză sau interesaţi următoarele:

1- membrii filialei S.C.M.D. Alba Iulia care nu au primit nouă decizie de pensie sunt rugaţi să se prezinte luni 21.02.2011, ora 1100 la sediul filialei cu notificările către ministere în 3 exemplare precum şi documentele de la pasul 1a în 3 exemplare;

2- cei care nu au depus copie după confirmare în plicul 1b dar au primit confirmarea la contestaţia depusă să se prezinte cu aceasta la sediul filialei;

3- cei cărora le-a expirat timpul legal de răspuns la contestaţia depusă să anunţe acest lucru la sediul filialei.

marți, 15 februarie 2011

COMUNICATUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC, NR 3 DIN 14.02.2011

In urma discutiilor din sedinta Departamentului Juridic din data de 11.02.a.c. au rezultat urmatoarele concluzii:

1. Actiunea in anularea deciziilor de recalculare a pensiilor isi urmeaza cursul prevazut in Ghidul cu proceduri, asa cum a fost modificat. In concluzie, filialele SCMD vor continua procedura de procesare a documentelor si vor introduce actiunile in anulare ca obiectiv principal.

2. Pentru centralizarea situatiilor din tara si verificarea nominala a reclamantilor (membrii SCMD) presedintii de filiale vor transmite prin posta, pe CD/DVD, pe adresa S.C.M.D., B-dul. Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti, cod 013705, listele celor care au fost introdusi in actiunile judecatoresti. Tabelele vor cuprinde:

- Nume/prenume…..cnp………..nr. dosar ……..termen de judecata……..

Datele vor fi postate pe site-ul av. Galca Costel in vederea consultarii de catre cei interesati.

3. S.C.M.D. va intreprinde demersuri pe langa cele trei case de pensii sectoriale, in sensul ca deciziile de revizuire ce urmeaza a fi emise in temeiul O.U.G. nr.1/2011, sa fie insotite (la anexe) de actele care justifica perioada de cotizare si veniturile avute in vederea calculului cuantumului pensiei. Vom solicita ca documentele anexate sa fie certificate de organele abilitate, respectiv de catre responsabilul compartimentului financiar, juridic si vizat de organul de control financiar preventiv. Pe decizii sa se treaca numele in clar al persoanei care semneaza decizia.

4. O.U.G. nr. 1/2011 va face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate, motiv pentru care pana la data de 17.02.a.c. membrii si consultantii Departamentului Juridic vor identifica temeiuri de neconstitutionalitate, care vor fi avute in vederea formularii exceptiei.

5. Filialele care doresc sa-si aduca aportul in acest sens, pot trimite propuneri concrete de neconstitutionalitate ale OUG nr. 1/2011 la adresa de e-mail: ioanstate20052005@yahoo.com, pana la data de 17.02.a.c.DEPARTAMENT JURIDIC AL
S.C.M.D.

14.02.2011

miercuri, 9 februarie 2011

ADUNARE. URGENT

Adunarea generală a s.c.m.d. filiala albA iulia va avea loc în data de 10 Februarie 2010, ora 1800, la cantina Ardealul.

Rugăm pe toţi membrii de sindicat să fie prezenţi.

În cadrul adunării vor fi aduse la cunoştinţă şi dezbătute probleme deosebit de importante pentru viitorul activităţii filialei alba iulia a s.c.m.d..

Adresa sediului filialei.

Piaţa Eroilor nr 11, intrarea a, camera 2 (turnul pompierilor).

Telefon.

0754 689 911

0720 295 056

marți, 8 februarie 2011

COMUNICAT


În urma şedinţei Departamentului Juridic din data de 03.02.2011 şi reuniunii de la Alba Iulia din data de 05.02.2011, activităţi la care a fost prezent şi avocatul Costel Gâlcă, s-au stabilit măsuri operative, care să conducă la o eficienţă crescută a pregătirii documentelor în vederea depunerii acţiunilor în instanţă pentru anularea deciziilor de pensie emise abuziv de casele de pensii sectoriale.

Astfel:

1 – Documentele care se introduc în plicurile de la Paşii 1a) şi 1 b) vor avea următoarea ordine:

Pasul 1 a):

- Copie carte de identitate;

- Copie decizie nouă;

- Copie decizie veche;

- Copie talon vechi;

- Copie după plicul cu primirea deciziei noi.

ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: "Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Documentele de la Pasul 1a) au drept scop anularea deciziilor de de recalculare a pensiilor direct în tribunal, în conformitate cu prevederile art.87/Legea nr.19/2000, modificată.

Pasul 1 b):

- Copie contestaţie;

- Copie confirmare de primire;

- Copie carte de identitate;

- Copie decizie nouă;

- Copie decizie veche;

- Copie talon vechi;

ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: "Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Documentele de la Pasul 1b) fac obiectul unei noi acţiuni la tribunal, scopul fiind anularea hotărârilor comisiilor de contestaţii.

Precizare: Ulterior, cele două acţiuni (cea de la Pasul 1a) şi cea de la Pasul 1b)) se pot uni, dacă ambele sunt acceptate. În cazul în care, o acţiune nu este acceptată de tribunal, se continuă cu cealaltă, până la victoria finală.

La primirea deciziilor de pensii revizuite, procedura urmează Paşii 1a) şi 1 b). Conexarea cu acţiunile mai sus prezentate, rămâne de analizat, fiind condiţionaţi de stadiul proceselor sau decizilor adoptate până atunci de instanţele de judecată, de evoluţia mediului legislativ şi politic (poate favorabilă cauzei noastre), dar şi de conţinutul deciziilor revizuite.

2 - Termenele de predare a plicurilor de la Pasul 1a) pentru filialele din municipiul Bucureşti, sunt următoarele:

- Seria a II-a: 15.02.2011;

- Seria a III-a: 02.03.2011;

- Seria a IV-a: 17.03.2011.

3 – (a) - La primirea primei decizii noi de recalculare a pensiei s-au urmat Paşii 1 a) şi 1 b), depunând pentru fiecare pas câte un plic cu documentele cerute.

(b) - La primirea cele-i de-a două decizii de recalculare a pensiei, se urmează obligatoriu şi pentru această decizie, Pasul 1 a) şi Pasul 1 b). Plicul de la Pasul 1a) se adaugă la Plicul 1a) de la prima decizie, iar plicul de la Pasul 1 b) se adaugă la Plicul 1 b) de la prima decizie. Pe aceste plicuri se consemnează, printr-o modalitate aleasă de fiecare filială, faptul că s-au adăugat documente de la o nouă decizie de recalculare.

(c) – În situaţia în care s-au predat plicurile la avocat pentru prima decizie de recalculare şi ulterior s-au primit plicurile de la Pasul 1a) şi Pasul 1 b) pentru a doua decizie de recalculare, se stabileşte împreună cu avocatul o modalitate rapidă de livrare a lor.

(d) – În Registrul de evidenţă cu plicurile pentru Pasul 1a) şi în Registrul de evidenţă cu plicurile pentru Pasul 1b) pentru prima decizie, se consemnează printr-o modalitate aleasă de fiecare filială, faptul că s-au primit de la membrul de sindicat şi ulterior s-au predat la avocat, documente şi pentru a doua decizie de recalculare.

După predarea plicurilor şi tabelelor nominale la avocat, pe serii de predare, noile tabelele nominale continuă nr.crt.în sens crescător, din tabelele deja predate la avocat. Ex. la prima serie, s-au predat tabelele pe case de pensii închise la nr. crt. 160, 210 şi 244. Pentru a doua serie noile tabele pe case de pensii încep de la nr. crt. 161, 211 şi 245. Aşa se procedează şi în cazul celorlalte serii. Prin această modalitate de evidenţă se poate urmări ca nici un membru de sindicat să nu fie scăpat, cu excepţia unei delăsări vizibile a actului de conducere la nivelul filialei.

(e) - Pentru a doua decizie primită nu se mai întocmesc tabele nominale în care semnează membrul de sindicat. Este valabilă semnătura dată pentru Pasul 1a) şi Pasul 1b) de la prima decizie de recalculare.

4 – Filialele care au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali vor preda documentele de la Pasul 1a) şi Pasul 1b) conform graficului convenit cu aceştia.

5 - Filialele care nu au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau nu sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă vor primi sprijin de la alte case de avocatură, în baza înţelegerilor dintre sediul central şi aceste entităţi.

6 – (a) Termenele de predare a plicurilor de la Pasul 1b) pentru filialele din municipiul Bucureşti, sunt următoarele:

- Setul I de documente: în 8 zile de la depunerea la filială a primului răspuns primit la contestaţie sau a epuizării primului termen de primire a răspunsului la contestaţie;

- Ulterior, ca regulă generală, din 8 în 8 de zile sau poate, prin excepţie, la termene mai mici în funcţie de depunerea plicurilor şi expirarea termenelor conform SCADENŢARULUI PENTRU PERIOADA DE max. 30 DE ZILE.

(b) - Filialele care au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă, predau plicurile de la Pasul 1b), conform graficului convenit cu aceştia.

(c) Filialele care nu au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau nu sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă vor preda plicurile conform graficului convenit cu viitorii avocaţi.

Prevederile din acest comunicat modifică în mod corespunzător prevederile din GHIDUL CU DEMERSURILE MEMBRULUI ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR S.C.M.D. PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR.

Ghidul va fi reafişat pe blogul S.C.M.D. cu modificările menţionate.Anexă:

Scadenţar cu termene de urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale:

- Pentru depunerea documentelor la tribunal (a + 45 de zile);

- Pentru procedura prealabilă a contestării deciziilor noi (a + 45 + 30)


07.02.2011

DEPARTAMENTUL JURIDIC AL S.C.M.D.

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

luni, 7 februarie 2011

URGENT

Rugăm pe acei care au posibilitatea şi citesc acest mesaj să anunţe la rândul lor pe toţi care ar putea fi interesaţi următoarele:

-toţi membrii de sindicat care nu au depus documentele pentru pasul 1a mai au la dispoziţie ziua de 08 şi 09.02.2011;

-toţi membrii de sindicat care au depus documentele la pasul 1a dar nu au consemnat în scris pe fiecare fotocopie în parte „conform cu originalul” şi nu au semnat, termenul limită este tot data de 09.02.2011 (ultima zi în care se mai poate efectua autentificarea documentelor depuse).

Reamintim programul de lucru la sediul sindicatului este;

- Luni-vineri orele 1100-1330

- Telefoane 0754 689 911

0720 295 056

miercuri, 2 februarie 2011

DE CE PROTESTEAZĂ MILITARII ÎN REZERVĂ

Pare ilogic şi sunt mulţi cei care nu înţeleg de ce ies în strada si îşi strigă nemulţumirea militarii în rezervă şi retragere. La nivelul veniturilor din România, militarii aveau pensii relative bune. Mari, în comparaţie cu ceea ce speră majoritatea pensionarilor. Chiar şi înjumătăţite, ele trezesc invidia unora. Deci nu pentru bani se înfruntă ei cu jandarmii. Nu doar pentru banii ce li s-au luat din pensii se agită tot mai puternic armata de rezervă a ţării. Atunci, de ce?

Ca să aflăm ce i-a scos pe militari în stradă, multe lucrurile ce ar trebui explicate. Unele uşor de înţeles, chiar şi pentru cei aflaţi departe de viaţa militarului. Altele, cu mult mai greu de priceput. Cu atât mai dificil, cu cât astăzi percepţia multora privitor la militari nu este tocmai binevoitoare. Se simte chiar o oarecare adversitate. Nejustificată în opinia unora, dar cultivată cu osârdie în ultimii doi ani.

Ceea ce cunosc eu, este că aceşti militari, blamaţi azi, sunt aceia către care se striga, cu speranţă şi bucurie, „Armata e cu noi !”. În zilele şi nopţile nebune din acel decembrie. Acel DECEMBRIE! Ei sunt cei care având întreaga putere, au predat-o din proprie iniţiativă unui guvern pe care l-au crezut democratic. Fără regrete, fără ranchiună, fără presiuni. Din respect pentru cei care azi îi iubesc. Din dragoste pentru cei care astăzi îi urăsc. Şi ei, defăimaţii de astăzi, nu au cerut niciodată nimic în schimb!

Mai ştiu că ei sunt aceia care au acceptat de bună voie instaurarea controlului civil asupra armatei, pricepând ce înseamnă adevărata democraţie mult înaintea altora.

Adevărul este că militarii reprezintă o categorie socială aparte, care la prima vedere pare izolată de tumultul social cotidian. O categorie socială fără acces la învârtelile cu bani negri, fără protecţia oferită de carnetul de partid, fără a avea timp de combinaţii care să umfle portofelele. Dar care, în tăcere, cu demnitate, cu costuri umane imense, a suportat în ultimii cincisprezece ani o dureroasă şi permanentă metamorfoză. Armata a fost supusă unei lungi suite de operaţii chirurgicale menite să-i schimbe nu numai dimensiunile şi înfăţişarea. I s-a modelat un trup cu totul nou, în care a fost rearanjată până şi poziţia organelor principale. Mai mult chiar. S-a intervenit, uneori cu toporul, operându-se pe creier pentru a i se modifica simţirea, sufletul, spiritul şi menirea.

Nici o altă instituţie fundamentală a statului nu a cunoscut o asemenea transformare. Pentru a realiza, numai în parte, dimensiunile întregului efort, este poate suficient să ştim că, timp de mai bine de zece ani, în fiecare zi au fost daţi afara din armata, în medie, câte şapte oameni. Şapte pe zi! Neîntrerupt. Generali, ofiţeri sau subofiţeri. Sunt cifrele oficiale!

Au protestat militarii? Nu! Deşi au fost distruse carierele a sute de mii dintre ei şi alungată liniştea familiilor lor, deşi implicaţiile sociale au fost de nedescris, militarii au înţeles că ţara are nevoie să intre în NATO. Şi s-au supus de bună voie dureroasei metamorfoze. În tăcere, scrâşnind din dinţi şi înghiţindu-şi lacrimile.

Azi, în momentul în care credeau că Armata a încheiat lungul calvar, când cu rănile nevidecate încă voiau doar să-şi vadă de viaţa lor, militarii sunt atacaţi dur, mişeleşte. Nu-şi pot explica de ce, dintr-un simplu capriciu, printr-o suită de legi nedrepte, sunt umiliţi, batjocoriţi, furaţi şi denigraţi în ochii concetăţenilor. În faţa acelora pentru care ei au făcut toate acele sacrificii.

Militarii, învăţaţi cu sinceritatea şi cu elemente de conduită clare, nu pricep scopul acestor măsuri. Văd în ele doar ură oarbă, manevre politice, şi jocuri de imagine menite să le fure banii, să le răvăşească viaţa. Care nu aduc nici un folos societăţii, care nu generează vreun avantaj economic, strategic ori de siguranţă a naţiunii.

Ei stiu că aceste măsuri crează haos în instituţia militară, desfiinţează corpul de rezervă al apărătorilor cu arma în mână ai naţiunii, ameninţă existenţa pe mai departe a elitelor Armatei, desconsiderând până şi gradele militare – singurul bun pământean. Unica sa avere, pe care militarul o duce cu sine în mormânt şi care doreşte să-i fie păstrată pe cruce. Întregul sistem de valori în care au crescut, au fost educaţi şi pe care l-au slujit este în pericol de a fi demolat. Fără a se pune altceva în loc.

Cum să mai creadă în bune intenţii, când ei văd aici numai ambiţia nemăsurată a unor politicieni efemeri, care au iluzoria ambiţie de a rămâne în istorie ca reformatori ai neamului prin negarea şi distrugerea a tot ceea ce a fost înaintea lor?

Militarii sunt oameni educaţi. Toţi ofiţerii sunt absolvenţi de studii universitare sau a unor forme de învăţământ echivalente. Subofiţerii au şcoli tehnice ori administrative. Nu pot fi manevraţi. Nici minţiţi. Nici înşelaţi cu vorbe meşteşugite şi promosiuni deşarte.

Militarii sunt capabili să descopere, înaintea omului preocupat doar de grija zilei de mâine, pericolul real în care este pusă ţara. Dincolo de fireasca nemulţumire în faţa abuzului financiar, umilinţelor şi torturii morale la care sunt supuşi, prin protestul lor ei spun: “Opriţi-vă! Puneţi în pericol existenţa acestui popor!”

Putem noi înţelege acest avertisment, strigat acum în stradă de oamenii în uniformă? Dacă da, vom fi alături de ei.

Dacă nu, vom continua să ne mirăm înecaţi în nedumerirea noastră şi, probabil, să înjurăm printre dinţi. Ceea ce, în mod sigur, nu ne va aduce nici mai multă bunăstare şi nici mai multă speranţă pentru ziua ce va fi.

Sursa :TeoPal