marți, 22 februarie 2011

FOARTE URGENT

Rugăm pe toţi membrii de sindicat:

1- care au depus documentele de la pasul 1a în instanţă, să se prezinte la sediul filialei în data de 23, 24 şi 25 între orele 1100-1330 , în vederea semnării tabelelor pentru împuternicirea avocatului în a susţine cauza acestora în instanţă de judecată;

2- care la pasul 1b au la dosar doar o singură copie după contestaţie să mai aducă încă 2 exemplare pe care să se specifice „conform cu originalul” şi semnătura;

3- care au primit răspuns de la comisiile de contestaţii, la contestaţiile depuse, să aducă de urgenţă la sediul filialei 3 copii după răspunsul primit şi 3 copii (faţă-verso) a plicului în care a sosit acesta specificând pe fiecare în parte „conform cu originalul” şi semnătura.