luni, 4 iulie 2011

ANUNŢ IMPORTANT

1. Adunarea generală a s.c.m.d. filiala albA iulia va avea loc joi, 07.07.2011, ora 1800, la casa de cultură a studenţilor. Rugăm pe toţi membrii filialei să participe la această adunare (în special cei care participă în procesul următor). La această activitate va participa şi domnul avocat, ce ne reprezintă interesele filialei în justiţie, pentru a ne prezenta situaţia proceselor recent încheiate cât şi perspectiva viitorului proces. Rugăm anunţarea să se facă şi între dumneavoastră pentru ca prezenţa să fie cât mai mare.

2. Persoanele afectate de Legea 329 (cumul pensie-salariu) vor avea o întâlnire cu d-ul avocat, unde se vor face precizări privind modul de acţiune în acest sens.

3. Membrii de sindicat care au primit Decizii revizuite şi au făcut contestaţie să se prezinte cu următoarele documente:

- 4 exemplare contestaţie;

- 4 copii plic cu care a trimis contestaţia;

- 4 confirmări de primire;

- 4 copii de pe decizia revizuită;

- 4 copii de pe cartea de identitate;

- 1 plic tip A4.

Documentele vor fi certificate ”conform cu originalul’’ şi semnate.