joi, 18 noiembrie 2010

NOUTĂŢI DIN MASS MEDIA

Veteranii de război

Nu mai pot să circule gratuit

Datorită faptului că Ministerul Transportatorilor a tăiat deconturile făcute ca urmare a facilităţilor de transport acordate pensionarilor şi veteranilor din 15 noiembrie toată lumea va plăti bilet întreg la microbuz şi autocar.

Augustin Hagiu, preşedintele Federaţiei Operatorilor de Transport din România a declarat că transportatorii de persoane nu vor mai permite niciunui pensionar ori veteran să circule gratuit pe niciuna din rutele interjudeţene de transport cu microbuzul ori autocarul.

Săptămâna trecută secretarul general din Ministerul Transporturilor, Gheorghe Dobre, a tăiat deconturile către noi fără niciun fel de explicaţie.

Sursa: Cotidianul

Comunicat ANCMRR

REZULTAT ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ

16.11.2010

La 16.11.2010, Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat în dosarul nr.7274/2/2010, de cerere a A.N.C.M.R.R. de suspendare a H.G. nr. 735/2010.

Minuta înscrisă în Condica de pronunţări a Curţii de Apel Bucureşti, are următorul conţinut:

1. Respinge excepţiile invocate de Guvernul României;

2. Respinge cererea de intervenţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor în sprijinul Guvernului;

3. Respinge cererea de suspendare a H.G.735/2010 ca rămasă fără obiect.

Referitor la punctul 3, din «minuta» de mai sus, instanţa a stabilit că deja H.G.735/2010 este suspendată printr-o hotărâre luată de către altă Curte de Apel (vezi cazul Cluj), şi, ca urmare, nu a mai existat obiectul pentru care ne-am judecat.

A.N.C.M.R.R. aşteaptă să primească Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti, motivată, pentru a lua măsurile ce se impun.

Secretar general

Gl.bg. (r) Radu-Şerban DAN