vineri, 26 noiembrie 2010

PUNCTUL DE VEDERE AL S.C.M.D. FILIALA ALBA IULIA CĂTRE COMITETUL DIRECTOR AL S.C.M.D.


În urma adunării generale a S.C.M.D. filiala Alba Iulia din data de

25.11. 2010, în unanimitate de voturi, s-a decis:

PUNCTUL DE VEDERE AL S.C.M.D. FILIALA ALBA IULIA

CĂTRE COMITETUL DIRECTOR AL S.C.M.D.

În vederea unei activităţi coerente şi unitare la nivelul S.C.M.D., se impune :

1. Intensificarea activităţii juridice la nivelul S.C.M.D., în ceea ce priveşte contestaţia şi acţiunea în instanţă, împotriva noilor decizii de pensionare ;

- a se avea în vedere modul de acţiune unitar din punct de vedere juridic, al S.C.M.D., în situaţia primirii noilor decizii de pensionare,

- contestaţia şi acţiunea în instanţă să fie redactate în colaborare cu o casă de avocatură şi să fie depuse de S.C.M.D. în numele tuturor membrilor de sindicat , ar trebui evitate acţiunile individuale,

- stabilirea documentelor necesare promovării contestaţiei şi acţiunii în instanţă împotriva noilor decizii de pensionare, pentru a nu fi descoperiţi la momentul oportun , domiciliul procesual urmând a fi stabilit la sediul casei de avocatură,

- lămurirea situaţiei cadrelor militare (r/r) membri ai S.C.M.D. şi a altor organizaţii, spre ex. A.N.C.M.R.R, M.A.I., având în vedere că toate aceste organizaţii şi-au manifestat intenţia de a declanşa procese în situaţia recalculării pensiilor şi totodată contestarea lor( pe ce tabel sunt trecuţi?) ; a se avea în vedere şi situaţia membrilor S.C.M.D. care doresc să introducă individual contestaţia şi acţiunea în instanţă,

- precizări referitoare la trecerea pe acelaşi tabel sau nu, a celor care au depus cerere conform M. 101/2010, au depus cerere conform H.G. 735/2010, nu au depus nici o cerere,

2. Înştiinţarea (consultarea) în format electronic a C.N.R., în prealabil, în privinţa conţinutului acţiunilor promovate în instanţă cu obligaţia unui răspuns în 48 ore pe această temă ;

3. Încadrarea unui jurist cu experienţă, remunerat, la S.C.M.D. ;

4. Funcţiile de execuţie, remunerate din S.C.M.D., pe baza unor reguli/criterii, bine stabilite, cu avizul C.N.R.

5. Cheltuielile la nivel central şi la nivel de filială să se desfăşoare pe baza unui «ÎNDRUMAR DE CHELTUIELI « adoptat de urgenţă şi avizat de C.N.R. ;

6. Necesitatea asigurării (chirie) a unui spaţiu cu minimă dotare (birou, calculator, imprimantă) ca sediu al S.C.M.D. filiala Alba Iulia ;

7. Preponderenţa cheltuielior să fie îndreptate în susţinerea acţiunilor în justiţie, iar cheltuielile curente să fie limitate la minimul necesar ;

8. Adoptarea în luna decembrie 2010, a bugetului de venituri/cheltuieli la nivel S.C.M.D./filiale : să fie stabilit modul de colectare a cotizaţiilor pentru 2011, trimestrial/semestrial/anual ;

ADOPTAT ÎN ŞEDINŢA DIN 25.11.2010

BIROUL OPERATIV AL S.C.M.D. FILIALA ALBA IULIA