sâmbătă, 28 mai 2011

COMUNICATUL NR. 26 DIN 27.05.2011

În şedinţa Departamentului juridic din data de 26.05 a.c. s-a analizat stadiul proceselor pe rolul instanţelor pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, privitoare la anularea deciziilor de pensionare recalculate în temeiul Legii nr.119/2010 şi ale H.G. nr.735/2010 precum şi strategia de urmat în cazul deciziilor de pensionare date în revizuire în temeiul O.U.G. nr.1/2011

În urma discuţiilor purtate s-a hotărât ca:

1).

Împotriva sentinţelor de respingere a acţiunilor pe motiv de inadmisibilitate - al lipsei de interes sau al lipsei de obiect, sau în care s-au pronunţat declinări de competenţa, avocaţii care au asistat şi reprezentat în cauzele respective, să formuleze în termenul legal RECURS.

2).

Pentru atacarea deciziilor în revizuire (pt. cele care au fost emise cât şi pentru cele ce vor fi comunicate) în temeiul O.U.G. nr.1/2011, preşedinţii de filiale să contacteze până în data de 15 iunie a.c. avocaţii care vor reprezenta în instanţe pe membrii de sindicat şi să încheie contractele de asistentă şi reprezentare juridică. În acest sens există 3 opţiuni:

A)-să angajaţi aceeaşi avocaţi care ne-au reprezentat şi în acţiunile de anulare a deciziilor de pensionare date în recalculare;

B)-să angajaţi alţi avocaţi, membrii ai barourilor locale;

C)-să apelaţi la conducerea S.C.M.D. pentru asigurarea unor avocaţi, fie din baroul Bucureşti, fie din barourile locale.

IMPORTANT!!

Va trebui să ne asigurăm cu asistenţa juridică prin avocaţi în termenul propus, deoarece, cât durează vacanţa magistraţilor (iulie-septembrie) şi avocaţii vor fi în concedii şi ne va surprinde valul de decizii în plină vară.

Anticipăm că intenţia ministerelor este să emită deciziile în bloc în următoarele luni.

3)

În şedinţele pe care le organizaţi în cadrul filialelor dumneavoastră, informaţi membrii de sindicat ca strategia pe care am adoptat-o cu privire la acţiunile intentate în instanţele de judecată, vine în sprijinul tuturor, inclusiv al colegilor cărora în urma recalculării sau revizuirii au primit pensii majorate în raport cu cele avute anterior datei de 1 ian. 2011

În instanţe am solicitat şi vom solicita, cu argumente juridice, păstrarea statutului de militar şi a pensiilor celor avute anterior datei de 1 ian. A.c. pentru cei al căror cuantum a fost diminuat ca urmare a deciziilor date în recalculare şi/sau revizuire.

Pentru cei ale căror pensii vor fi majorate în urma revizuirilor, vom milita numai pentru redobândirea statutului de militar fără a fi afectat cuantumul pensiilor majorate, pe baza principiului dreptului câştigat.

Facem această precizare deoarece există opinia că în urma demersurilor întreprinse la instanţele de judecată, membrii de sindicat ale căror pensii au fost sau vor fi majorate, contestând pierderea statutului de militar, vor pierde beneficiul pensiei majorate, lucru care nu este adevărat.

Vă solicităm să informaţi pe toţi membrii de sindicat cu privire la aceste aspecte, cu rugămintea de a nu da curs acestor informaţii, care nu sunt decât manipulări menite să descurajeze acţiunile noastre întreprinse pentru apărarea drepturilor care ni se cuvin.

S.C.M.D.

Departamentul juridic