sâmbătă, 29 ianuarie 2011

ATENŢIONARE DEOSEBIT DE IMPORTANTĂ ŞI URGENŢĂ

Rugăm pe toţi acei care au posibilitatea şi în acelaşi timp citesc acest mesaj, să aducă şi ei la cunoştinţă, la cât mai mulţi dintre cei care ar putea fi afectaţi, următoarele:

“-Membrii de sindicat care nu au primit deciziile cu recalcularea pensiilor, dar care au primit pensia diminuată, prin poştă sau pe card bancar, se pot adresa Caselor de pensii sectoriale, prin cerere, în care să solicite informaţii privind temeiul în care s-a procedat în acest mod, fără a se emite decizie sau un alt act administrativ în acest sens.

Eventualele răspunsuri ce vor fi primite se arhivează, în copie, la sediul filialei.

-Atenţionare: împotriva deciziilor primite, să se formuleze contestaţii după recomandările cuprinse în modelele postate pe site-ul S.C.M.D. în termenul legal de 30 de zile de la comunicare (data de pe ştampila plicului cu care s-a primit noua decizie). Reamintim că plicul trebuie păstrat.”