luni, 10 ianuarie 2011

INSTANŢA SUPREMĂ A DECIS DEFINITIV SUSPENDAREA APLICĂRII HG 735/2010

Instanţa supremă a decis definitiv suspendarea aplicării HG 735/2010 privind recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor din penitenciare, confirmând astfel o sentinţă a Curţii de Apel (CA) Cluj din septembrie 2010.

ICCJ a respins, vineri seară, recursul formulat de Guvern împotriva sentinţei nr. 338/2010 pronunţate de Curtea de Apel Cluj, în 28 septembrie 2010. Astfel, HG 735/2010 rămâne irevocabil suspendată la aplicare conform dispozitivului sentinţei instanţei clujene, transmite Mediafax.

În 28 septembrie, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj a decis suspendarea executării HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Suspendarea s-a dispus până la pronunţarea hotărârii de fond (privind anularea efectelor HG 735). Acţiunea a fost promovată de Viorel Hexan, Gheorghe Stănescu, Ştefan Trif, Iulian Palca, Ioan Bob, Mircea Matei Şerban, Vasile Vanea.

Reclamanţii au invocat faptul că HG 735/2010 a fost promovată cu încălcarea dispoziţiilor privind transparenţa decizională, fiind publicată în Monitorul Oficial fără a fi fost adusă anterior la cunoştinţa publicului. Totodată, reclamanţii au susţinut că mulţi dintre militari sunt în imposibilitatea fizică de a face rost, în termenul solicitat, de actele cerute pentru recalcularea, ceea ce va da naştere la situaţii. Discriminatorii. Potrivit acestora, actul este neconstituţional şi imoral, îngrădind accesul ulterior la justiţie al celor care vor dori să conteste recalcularea.

Ministerul Administraţiei şi Internelor a solicitat să i se admită intervenţia în proces, susţinând că reclamanţii nu au îndeplinit procedura prealabilă administrativă, etapă obligatorie, înainte de deschiderea acţiunii în justiţie. Instanţa Curţii de Apel Cluj a constatat însă îndeplinirea acestei etape administrative şi notificarea de către reclamanţi a M.A.I. în 13 august a celor şapte motive pentru care se cerea revocarea actului normativ.

Instanţa clujeană a constatat că potrivit legilor 119/2010 şi 19/2000, pentru beneficiari este instituită ca facilitate posibilitatea de a-şi dovedi cu acte stagiile de cotizare, iar persoanele nu sunt obligate să depună cereri de recalculare a pensiei.

“Iată doar câteva elemente care sunt de natură a induce o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ şi care, în opinia instanţei, sunt de natură a argumenta pe deplin «cazul bine justificat»”, se arată în motivarea deciziei instanţei clujene.

În ceea ce priveşte prevenirea pericolului iminent – condiţie ce trebuie îndeplinită în dosare în care se solicită suspendarea efectelor unui act administrativ – instanţa Curţii de Apel Cluj a constatat că şi aceasta este îndeplinită.

“Cât priveşte caracterul iminent al pagubei, acesta se desprinde din cuprinsul prevderilor art. 1al HG 735/2010 potrivit cărora «pensiile prevăzute la art.1 lit. 1 şi b din Legea 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul stabilit de Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de cinci luni de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri». Cum HG 735/2010 a intrat în vigoare la data de 29 iulie 2010, iar pensiile astfel recalculate în perioada mai sus menţionată vor intra în plată începând cu luna ianuarie 2011, instanţa apreciază că se justifică susţinerea reclamanţilor privitoare la iminenţa pagubei ca prejudiciu viitor ce se va realizza în perioada de timp arătată”, potrivit motivării deciziei din 28 septembrie a instanţei Curţii de Apel Cluj.

“Este de principiu faptul că recalcularea pensiilor stabilite conform legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, precum şi determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, este prevăzut de legea organică – Legea 119/2010. Dispoziţiile actului administrativ contestat fiind date în executarea acestei legi fac pentru prima dată referiri la situaţia în care beneficiarii acestora nu depun cereri de recalculare şi documente doveditoare, caz în care se va proceda în mod discriminatoriu la determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie în perioadele respective. Starea de fapt prezentată este de natură a crea dezechilibre între interesul general şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale persoanei, care există ori de câte ori, prin diminuarea drepturilor patrimoniale, persoana trebuie să suporte o sarcină excesivă şi disproporţionată”, potrivit motivării.

În consecinţă, instanţa a reţinut pe de o parte că “la nivel de aparenţă actul administrativ normativ supus suspendării nu îndeplineşte condiţiile de fond şi formă ale actului ce se impune a fi emis, iar iminenţa prejudiciului este estimată”, motiv pentru s-a admis acţiunea reclamanţilor.

Într-un alt dosar, Curtea de Apel Bucureşti a fost sesizată de 635 de foste cadre militare care au solicitat suspendarea HG 735/2010. Această cauză a fost înregistrata cu numărul 10742/2/2010.

În 6 decembrie 2010, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea de suspendare promovată de cei 635 pensionari militari, suspendând efectele HG 735/2010 până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii de anulare a aceluiaşi act normativ.

Dosarul în care se cere anularea efectelor HG 735 a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucuresti sub nr. 11431/2/2010.

Sursa : ziua veche