sâmbătă, 4 decembrie 2010

CĂTRE M.Ap. N, CERERE ÎNREGISTRATĂ CU NR. 27085/03.12.2010

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

Comitetul Director

Adresa: Bucureşti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod poştal 013705

E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com Telefon fix: 0216683467, Mobil: 0725562223, Fax: 0318177371

Cont: BRD, Agenţia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263

Nr. 49/02.12.2010

Către,

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

În atenţia: Domnului Ministru Gabriel Oprea

Subiect: Sentinţa civilă nr. 443 din 23.11.2010 a Curţii de Apel Cluj

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul în Bucureşti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, reprezentat legal prin dl. Preşedinte – col. (rez.) dr. Mircea DOGARU, vă aduce la cunoştinţă că, prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța (Curtea de Apel Cluj) a anulat dispoziţiile art.2 al.2,3,4,6 şi 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

Efectele celor două sentințe se produc” erga omnes” și nu doar asupra reclamanților, iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al ministrului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, a Instrucţiunilor nr. 191/25.08.2010 ale ministrului Administraţiei şi Internelor şi Instrucţiunilor de aplicare a HG 735/2010 ale Directorului Serviciului Român de Informaţii), în virtutea principiului” resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.

Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organelor de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.

Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.

Anexăm, în fotocopie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.

`Prezenta înştiinţare a fost trimisă şi la:

1. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

· Domnlui ministru Constantin Traian IGAS

2. SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

· Domnului director George Cristian MAIOR

Cu stimă,

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

PREŞEDINTE

Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA