miercuri, 8 decembrie 2010

PUNCTE DE VEDERE ALE DOMNULUI AVOCAT Viorel IEPURE

Astăzi, 7 decembrie 2010, filiala Cluj-Napoca a SCMD a organizat pentru membrii săi o întâlnire cu domnul avocat Viorel IEPURE cu scopul clarificării unor probleme juridice legate de procesele care au ca obiect suspendarea şi anularea HG 735/2010. Într-o atmosferă destinsă şi prietenească domnul avocat a răspuns cu pertinenţă şi claritate tuturor întrebărilor puse. Enumerăm aici o parte dintre răspunsurile la întrebările membrilor de sindicat. Astfel,

- suspendarea sau anularea de către o instanţă judecătorească a unei HG este aplicabilă conform unui vechi şi cunoscut principiu de drept nu numai celor care au deschis procesul ci şi tuturor persoanelor în cauza respectivă;

- că trăim într-o perioadă în care legiferarea, aplicarea legii şi legalitatea nu sunt respectate;

- că în urma câştigării în instanţă a proceselor privind suspendarea şi anularea HG 735/2010, Ministerul Apărării Naţionale şi Centrele Militare Zonale ori Judeţene ar fi trebuit să înceteze imediat activităţile ordonate în legătură cu recalcularea pensiei;

- că este indicat a nu se trimite adeverinţele de venit la Casa de pensii pentru a nu legitima acţiunea abuzivă a legiuitorului;

- că există şanse de câştig în justiţie (mai puţine totuşi), chiar şi pentru rezerviştii care deja au trimis adeverinţele la Casa de pensii, cu rezerva că trebuie demonstrat că au făcut acest lucru sub violenţă şi presiune care le-au viciat liberul consimţământ;

- că în urma suspendării şi anulării HG 735/2010 nici un rezervist de drept nu mai este obligat să ceară adeverinţă de venit şi să se prezinte cu ea la Casa de pensii;

- că îşi exprimă disponibilitatea de a acorda consultaţii individuale membrilor sindicatului nostru.

Domnul avocat Viorel IEPURE, deja celebru în rîndul militarilor, este persoana care a reuşit să ducă la succes acţiunea unor reclamanţi clujeni obţinînd o decizie de suspendare şi una de anulare a unor articole din HG 735/2010.

IEPURE VIOREL (Cj) este avocat definitiv in Baroul Cluj. (Adresa Baroul Cluj)

Sediul profesional principal: Cluj-Napoca, str. Coastei nr. 5-7, ap. 6

Telefon: 0742.007637 vioie@yahoo.com

Inscris in Tabloul Avocatilor Cluj

SURSA : http://www.emilpop.byethost16.com/wordpress/